Filiálna terapia alias terapia hrou

Filiálna terapia alias Terapia hrou a Tréning rodičovských zručností

Pre koho je určená?
Pre rodičov detí vo veku od 2 do 8 rokov. Pôsobí ako terapia, ale aj prevencia. Nie je nutné, aby ste mali nejaký problém, je to zároveň metóda zlepšenia rodičovských zručností a pomôcka pri výchov dieťaťa.

Čo to odo mňa vyžaduje?
Celý cyklus trvá 10 týždňov a pozostáva z jednej hodiny rodičovskej skupiny týždenne, na ktorej sa skupinka rodičov / maximálne 8 / učí jednoduché techniky a spôsoby práce s dieťaťom. Ďalej musíte absolvovať jedenkrát týždenne tzv. hrovú polhodinku s Vaším dieťaťom / bez prítomnosti inej osoby / v presne stanovenom čase a s určeným súborom hračiek, ktoré Vám môžeme dať k dispozícii.

Prečo práve hrová terapia?
Hra je prirodzenou činnosťou dieťaťa, v ktorej vyjadruje svoje myšlienky a pocity. Deti využívajú hru, aby našli riešenie vlastných problémov. Hra má často liečivý efekt. Ich pocity sa dostávajú na povrch a deti sa s nimi cez hru vyrovnávajú. Cez pozorovanie hry môžete zistiť veľa o svete Vášho dieťaťa, o tom, ako veci pržíva, ako vníma svet a podobne.

V čom to pomôže môjmu dieťaťu?
- Pre dieťa to budú výnimočné chvíle, kedy bude mať Vašu úplnú pozornosť a čas len pre Vás dvoch
- Bude mať možnosť vyjadriť svoje pocity a strachy cez prirodzenú cestu hry
- Naučí sa lepšie vnímať a rozumieť vlastným pocitom a vyjadrovať ich
- Bude schopné povedať rodičom, čo potrebuje, čoho sa obáva
- Bude sebavedomejšie a schopnejšie riešiť problémy
- Zminimalizuje sa problémové správanie
- Bude sa cítiť istejšie a viac veriť rodičovi

V čom to pomôže mne ako rodičovi?
- Budem lepšie rozumieť pocitom a obavám môjho dieťaťa
- Naučím sa nové spôsoby, ktoré podporujú spoluprácu
- Užijem si hru s dieťaťom bez toho, aby som ju riadil, vymýšľal, poučoval
- Zlepším si svoju schopnosť počúvania a rozviniem otvorenú komunikáciu s dieťaťom
- Budem si viac veriť ako rodič
- Naučím sa riešiť krízové situácie a zvládnem ich s väčším pokojom
- Naučím sa zadávať hranice

 

Čo získame obaja?

VYBUDUJEME SI BLIŽŠÍ A ŠŤASTNEJŠÍ VZŤAH, POLOŽÍME ZÁKLADNÝ A STABILNÝ „ KAMEŇ“ DO BUDCNOSTI !!!

Sedenia sa budú konať podľa dohody buď v Materskom centre alebo Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava v stanovenom čase.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Moravská 1
90701 Myjava
Tel. 621/3116
Mobil 0917 185 267

 

Niektoré z názorov a postrehov rodičov, ktorí absolvovali prvý cyklus filiálnej terapie v rámci CPPPaP Myjava

„Konečne som sa naučila, ako mám stanovova hranice. Doteraz som stále iba o tom počúvala, aké je to dôležité, ale nevedela som, ako na to.“

„Už si viac verím a nedám sa tak ľahko vyviesť z miery rôznymi reakciami môjho dieťaťa, už im viac rozumiem a chápem, že sú prirodzené.“

„Niekedy stačí pomenovať pocit dieťaťa a doslova sa dejú zázraky.“

„ moja dcéra si už konečne upratuje izbu, lebo som dokázala použiť princíp následku a funguje to.“

„ pre môjho syna sú tieto polhodinky niečo tak významné ako výlet k moru. Veľmi sa teší, že ma bude mať len pre seba. Vtedy je pokojný, kľudný, čo sa v iných situáciách o ňom povedať nedá.“

„ najskôr som sa bála, či to zvládnem, ale tie techniky sú naozaj veľmi jednoduché a pritom také účinné.“