Kontakt

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Moravská 1

907 01 Myjava

č. tel.: 034/6213116

mobil: 0917 185 267

 

Internet: www.cpppapmyjava.sk

e-mail: poradnamyjava@gmail.com

 

Meno Funkcia Telefón
PaedDr. Lucia Czere Eckertová riaditeľka 034 / 654 01 35

 

Meno Funkcia Telefón
PhDr. Gabriela Bukovčanová špeciálny pedagóg +421 917 185 267
Mgr. Katarína Hučková psychológ +421 917 185 267
Mgr. Jana Jarabicová psychológ +421 917 185 267
Mgr. Monika Suchovská sociálny pedagóg +421 917 185 267
Mgr. Silvia Šabová psychológ +421 917 185 267

 

Meno Funkcia Telefón
Miroslava Marečková sociálno-administratívna zamestnankyňa, ekonóm 034/ 621 31 16

 

 Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, môžete vyplniť tento formulár: