Zverejňovanie 2011-2013

Súbory na stiahnutie (povinne zverejňované údaje) roky 2011-2013

Postupne sem budeme pridávať verejne prístupné dokumenty (zmluvy, faktúry, objednávky a iné).
Výber Ikona typu súboru Názov súboru Popis Veľkosť Verzia Čas Používateľ
Ċ 10.04.2011.pdf
View
  54k v. 1 Apr 7, 2011, 1:25 AM  
Ċ 1.01.2011.pdf
View
  52k v. 1 Apr 7, 2011, 1:20 AM  
Ċ 2.02.2011.pdf
View
  139k v. 1 Apr 7, 2011, 1:23 AM  
Ċ 3.02.2011.pdf
View
  68k v. 1 Apr 7, 2011, 1:23 AM  
Ċ 4.01.2011.pdf
View
  108k v. 1 Apr 7, 2011, 1:23 AM  
Ċ 5.03.2011.pdf
View
  114k v. 1 Apr 7, 2011, 1:23 AM  
Ċ 6.03.2011.pdf
View
  134k v. 1 Apr 7, 2011, 1:24 AM  
Ċ 7.03.2011.pdf
View
  53k v. 1 Apr 7, 2011, 1:24 AM  
Ċ 8.03.2011.pdf
View
  93k v. 1 Apr 7, 2011, 1:24 AM  
Ċ 9.04.2011.pdf
View
  61k v. 1 Apr 7, 2011, 1:24 AM  
Ċ alza.pdf
View
  528k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ bozp (2).pdf
View
  558k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ bozp.pdf
View
  556k v. 1 Apr 27, 2012, 1:51 AM  
Ċ datard1.pdf
View
  594k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ datard.pdf
View
  625k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ dejenuer (2).pdf
View
  597k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ dejenuer (3).pdf
View
  546k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ dejenuer máj.pdf
View
  613k v. 1 May 9, 2012, 6:30 AM  
Ċ dejenuer nov..pdf
View
  594k v. 1 Nov 22, 2012, 4:14 AM  
Ċ dejenuer .pdf
View
  618k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ dejenuer.pdf
View
  630k v. 1 Apr 27, 2012, 1:51 AM  
Ċ elikva_0001 (2).pdf
View
  413k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ elikva_0001.pdf
View
  870k v. 1 Nov 22, 2012, 4:14 AM  
Ċ elikva (2).pdf
View
  1092k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ elikva.pdf
View
  1088k v. 1 Nov 22, 2012, 4:14 AM  
Ċ Faktura 1 1 2012.pdf
View
  52k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ Faktura 13 3 2012.pdf
View
  51k v. 1 Apr 11, 2012, 3:11 AM  
Ċ Faktura 2 1 2012.pdf
View
  48k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ Faktura 4 1 2012.pdf
View
  59k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ Faktura 5 2 2012.pdf
View
  53k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ Faktura Dejenuer.pdf
View
  50k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ Faktura IVES.pdf
View
  54k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ FAKTURA MAREC 2012.pdf
View
  245k v. 1 Apr 11, 2012, 3:11 AM  
Ċ faktúra orange1.pdf
View
  571k v. 1 May 9, 2012, 6:30 AM  
Ċ faktúra orange (2).pdf
View
  1274k v. 1 Nov 22, 2012, 4:14 AM  
Ċ Faktura Orange.pdf
View
  50k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ faktúra orange.pdf
View
  609k v. 1 Apr 27, 2012, 1:51 AM  
Ċ Faktura SP.pdf
View
  59k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ faktúra t-com (2).pdf
View
  787k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ faktúra t-com.pdf
View
  830k v. 1 May 9, 2012, 6:30 AM  
Ċ Faktura Telekom.pdf
View
  52k v. 1 Apr 4, 2012, 5:36 AM  
Ċ figura.pdf
View
  567k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
ĉ Final_CPPaP_23 10 2013.docx
View
  80k v. 1 Jan 9, 2014, 1:30 AM  
Ċ gabri_.pdf
View
  638k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ indecom1.pdf
View
  693k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ indecom2.pdf
View
  681k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ kment.pdf
View
  587k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ Komisionárskazmluva.pdf
View
  281k v. 1 Apr 27, 2011, 1:38 AM  
Ċ orange.pdf
View
  1167k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ portal_0001.pdf
View
  556k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ portal.pdf
View
  595k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ promys (2).pdf
View
  575k v. 1 Nov 22, 2012, 4:13 AM  
Ċ promys.pdf
View
  565k v. 1 May 9, 2012, 6:30 AM  
Ċ rejduga.pdf
View
  569k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
ĉ Riaditeľstvo Centra pedagogicko.docx
View
  11k v. 1 Jun 14, 2012, 1:20 AM  
Ċ sabo.pdf
View
  692k v. 1 Nov 22, 2012, 4:14 AM  
Ċ setoop.pdf
View
  554k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
ĉ Správaočinnosti2011.3_obsah.doc
View
  1275k v. 1 Dec 27, 2011, 11:25 AM  
Ċ Správaočinnosti2011.pdf
View
  120k v. 1 Dec 27, 2011, 11:25 AM  
ċ
Správa o činnosti 2012.rtf
Download
  268k v. 1 Nov 22, 2012, 4:16 AM  
ĉ Správa o činnosti 2013.doc
View
  1931k v. 1 Jan 10, 2014, 5:25 AM  
Ċ stas1.pdf
View
  618k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ stas2.pdf
View
  642k v. 1 Mar 19, 2013, 2:26 AM  
Ċ storm.pdf
View
  667k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ t-com.pdf
View
  792k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
ą
zápisnica1.jpg
View
  1102k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
ą
zápisnica.jpg
View
  1477k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ zmluva o dielo1.pdf
View
  990k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
ą
zmluva o dielo2.jpg
View
  2575k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ zmluva o dielo3.pdf
View
  848k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
Ċ zmluva o dielo4.pdf
View
  471k v. 1 Mar 19, 2013, 2:27 AM  
ą
zmluva o dielo.jpg
View
  1372k v. 1 Mar 19, 2013, 2:28 AM  
Ċ ZmluvaodieloR9-2011.pdf
View
  178k v. 1 Apr 27, 2011, 1:38 AM  
Ċ Zmluvaoprevodesprávyhnuteľnéhomajetku.pdf
View
  125k v. 1 Apr 27, 2011, 1:39 AM  
Ċ ZmluvaopripojeniORANGE.pdf
View
  78k v. 1 Jan 3, 2012, 6:00 AM  
Ċ ZmluvaovýpožičkeD065-2011.pdf
View
  191k v. 1 Apr 27, 2011, 1:39 AM  
  
          Rámcová zmluva promys   // 25.06.2011 //
    
         Zmluva Promys  // 01.02.2012 //