Zverejňovanie 2014

Povinne zverejňované údaje - rok 2014:

Doklad Dátum zverejnenia
  Orange  02.01.2014
 Dejeuner  14.01.2014
 Telekom  04.02.2014
 Orange  05.02.2014
 Dejeuner  06.03.2014
 Telekom  07.03.2014
 Orange  08.03.2014
 Ives  17.03.2014
 Dejeuner  10.04.2014
 Telekom  11.04.2014
 Kment  13.04.2014
 Orange  16.04.2014
 Orange  03.05.2014
 Dejeuner  14.05.2014
 Telekom  15.05.2014
 MV SR  17.05.2014
 Dejeuner  18.06.2014
 Telekom  19.06.2014
 Orange  20.06.2014
 Elikva  21.06.2014
  Dejeuner  22.06.2014
 Watt  23.06.2014
 Telekom  24.07.2014
 Orange  25.07.2014
 Dejeuner  26.08.2014
 Telekom 27.08.2014
 Orange  28.08.2014
 Kment  29.08.2014
 Elikva  02.09.2014
 Telekom  03.09.2014
 Orange  22.09.2014
 Alianz  28.09.2014
 Telekom  04.10.2014
 Kostka  18.10.2014
 Kment  21.10.2014
 Telekom  03.11.2014
 Orange  04.11.2014
 Stiefel  07.11.2014
 Elikva  27.11.2014
 Elikva  28.11.2014
 Linea  01.12.2014
 Orange  04.12.2014
 Telekom  04.12.2014
 Kment  08.12.2014
 Dejeuner  17.12.2014
 Elikva  20.12.2014